ЛИНКОВИ  

subotica
Град Суботица


 

Direkcija
Дирекција за изградњу
Града Суботице


 

Cistoca i zelenilo
Чистоћа и зеленило - СуботицаVodovod
Водовод и Канализација


 

 

   

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 


2024. година:

pdf icon 16План јавних набавки за 2024. годину

 


2023. година:

pdf icon 16План јавних набавки за 2023. годину

pdf icon 16Измењена верзија Плана јавних набавки за 2023. годину

 


2022. година:

pdf icon 16Прва измена Плана јавних набавки за 2022. годину

excel16План јавних набавки за 2022. годину

 


2021. година:

pdf icon 16Прва измена Плана јавних набавки за 2021. годину

pdf icon 16План јавних набавки за 2021. годину

excel16Набавке изузете од примене закона о јавним набавкама

pdf icon 16Статистички извештај о спроведеним набавкама

 


2020. година:

pdf icon 16План јавних набавки за 2020. годину

pdf icon 16Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/20 - Гориво

pdf icon 16Конкурсна документација ЈНМВ 01/20 - Гориво

pdf icon 16Одговор на захтев за додатним информацијама

pdf icon 16Одлука о додели уговора ЈНМВ 01/20 - Гориво

pdf icon 16Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/20 - Гориво

pdf icon 16Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/20,  електрична енергија за потпуно снабдевање

pdf icon 16Конкурсна документација ЈНМВ 02/20,  електрична енергија за потпуно снабдевање

pdf icon 16 Питање и одговор ЈНМВ 02/20

pdf icon 16Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/20, електрична енергија за потпуно снабдевање

pdf icon 16Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02/20 - Електрична енергија

 


2019. година:

pdf icon 16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 01/19 - Gorivo

pdf icon 16Konkursna dokumentacija JNMV 01/19 - Gorivo

pdf icon 16Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije JNMV 01/19 - Pitanje i odgovor

pdf icon 16Odluka o dodeli ugovora JNMV 01/19 - Gorivo

pdf icon 16Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 01/19 - Gorivo

pdf icon 16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 02/19, električna energija za potpuno snabdevanjе

pdf icon 16Konkursna dokumentacija JNMV 02/19, električna energija za potpuno snabdevanjе

pdf icon 16Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - Prijava

pdf icon 16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 02/19, električna energija za potpuno snabdevanjе - izmena

pdf icon 16Konkursna dokumentacija JNMV 02/19, električna energija za potpuno snabdevanjе - izmena

pdf icon 16Odluka o dodeli ugovora JNMV 02/19, električna energija za potpuno snabdevanje

 


2018. година:

pdf icon 16Plan javnih nabavki za 2018. godinu

word16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 01/18, pogonsko gorivo

word16Konkursna dokumentacija JNMV 01/18, pogonsko gorivo

word16Odluka o dodeli ugovora JNMV 01/18, pogonsko gorivo

word16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 02/18, električna energija za potpuno snabdevanjе

word16Konkursna dokumentacija JNMV 02/18, električna energija za potpuno snabdevanje

word16Odluka o dodeli ugovora JNMV 02/18, električna energija za potpuno snabdevanje

word16Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 02/18

 


2017. година:

word16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 01/17, pogonsko gorivo

word16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 01/17, pogonsko gorivo - produženje roka

word16Konkursna dokumentacija JNMV 01/17, pogonsko gorivo

word16Izmene konkursne dokumentacije JNMV 01/17, pogonsko gorivo

word16Odluka o obustavi postupka JNMV 01/17, pogonsko gorivo

word16Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 01/17, pogonsko gorivo

word16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 02/17, električna energija za potpuno snabdevanje

word16Konkursna dokumentacija JNMV 02/17, električna energija za potpuno snabdevanje

word16Odluka o dodeli ugovora JNMV 02/17, električna energija za potpuno snabdevanje

word16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 03/17, sredstva lične zaštite na radu

word16Konkursna dokumentacija JNMV 03/17, sredstva lične zaštite na radu

word16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 04/17, pogonsko gorivo

word16Konkursna dokumentacija JNMV 04/17, pogonsko gorivo

word16Odluka o dodeli ugovora JNMV 04/17, pogonsko gorivo

word16Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 02/17

word16Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 03/17

word16Odluka o dodeli ugovora JNMV 03/17

word16Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 04/17

 


2016. година:

word16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 02-16, električna energija za potpuno snabdevanje

word16Konkursna dokumentacija JNMV 02-16, električna energija za potpuno snabdevanje

word16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 01/16, benzin i dizel gorivo za službena vozila i propan-butan boce

word16Konkursna dokumentacija JNMV 01/16, pogonsko gorivo


2015. година:

word16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 01-15, benzin i dizel gorivo za službena vozila i propan butan boce

word16Konkursna dokumentacija JNMV 01-15, pogonsko gorivo

word16Poziv za podnošenje ponuda JNMV 02-15, električna energija za potpuno snabdevanje

word16Konkursna dokumentacija JNMV 02-15, električna energija za potpuno snabdevanje


   
   
© 2015. ЈКП "Димничар" - Суботица. Сва права задржана.