ЛИНКОВИ  

subotica
Град Суботица


 

Direkcija
Дирекција за изградњу
Града Суботице


 

Cistoca i zelenilo
Чистоћа и зеленило - СуботицаVodovod
Водовод и Канализација


 

 

   

 


Informator


Статут:

word16Статут ЈКП "Димничар" Суботица


 

2024. година:

pdf icon 16Програм пословања предузећа за 2024. годину 

 

2023. година:

pdf icon 16Програм пословања предузећа за 2023. годину

pdf icon 16Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. 

pdf icon 16Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.06.2023.

pdf icon 16Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

pdf icon 16Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

pdf icon 16Прва измена Програма пословања предузећа за 2023. годину

 

2022. година:

pdf icon 16Прва измена Програма пословања предузећа за 2022. годину

pdf icon 16Друга измена Програма пословања предузећа за 2022. годину

pdf icon 16Програм пословања предузећа за 2022. годину

pdf icon 16Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Димничар” Суботица за 2022. годину

pdf icon 16Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Димничар” Суботица за период 2022. - 2026. године

pdf icon 16Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Димничар” Суботица за период 2022. - 2026. године

pdf icon 16Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Димничар” Суботица за период 2022. - 2031. године

pdf icon 16Одлука НО - Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Димничар” Суботица за период 2022. - 2031. године

pdf icon 16Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Димничар” Суботица за период 2022. - 2031. године

pdf icon 16Обрасци за период 01.01. - 31.03.2022. године

pdf icon 16Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

pdf icon 16Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

pdf icon 16Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

pdf icon 16Одлука НО - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2021. до 31.03.2022.

pdf icon 16Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП „Димничар” за 2022. годину

 


 

2021. година:

pdf icon 16Одлука о расподели добити и усвајању извештаја

pdf icon 16Анализа пословања ЈКП „Димничар” за 2021. годину

pdf icon 16Poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta Grada Subotice za 2021. godinu

pdf icon 16Druga izmena Programa poslovanja preduzeća za 2021. godinu

pdf icon 16Prva izmena Programa poslovanja preduzeća za 2021. godinu

pdf icon 16Program poslovanja preduzeća za 2021. godinu

pdf icon 16Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Dimničar” Subotica za 2021. godinu

pdf icon 16Bilans uspeha za period 01.01. - 31.03.2021. godine

pdf icon 16Bilans uspeha za period 01.01. - 31.06.2021. godine

pdf icon 16Bilans uspeha za period 01.01. - 31.12.2021. godine

pdf icon 16Bilans stanja - III kvartal

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 31.03.2021.

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 31.06.2021.

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 30.09.2021.

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.

pdf icon 16Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП „Димничар” за 2021. годину

pdf icon 16Финансијски извештај са извештајем независног ревизора за 2021. годину

 


 

2020. година:

pdf icon 16Odluka o cenama dimničarskih usluga

pdf icon 16Izveštaj nezavisnog revizora za 2020. godinu

pdf icon 16Program poslovanja preduzeća za 2020. godinu

pdf icon 16Prva izmena programa poslovanja preduzeća za 2020. godinu

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 31.03.2020.

pdf icon 16Bilans uspeha za period 01.01. - 30.06.2020. godine

pdf icon 16Bilans stanja na dan 30.06.2020. godine

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 30.06.2020.

pdf icon 16Bruto potraživanja - 2. kvartal

pdf icon 16Dinamika zaposlenih - 2. kvartal

pdf icon 16Gotovinski ekvivalenti i gotovina - 2. kvartal

pdf icon 16Izvaštaj o investicijama - 2. kvartal

pdf icon 16Kreditna zaduženost - 2. kvartal

pdf icon 16Kretanje cena proizvoda i usluga - 2. kvartal

pdf icon 16Neto dobit - 2. kvartal

pdf icon 16Sredstva za posebne namene - 2. kvartal

pdf icon 16Subvencije i ostali prihodi iz budžeta - 2. kvartal

pdf icon 16Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 30.06.2020. godine

pdf icon 16Troškovi zaposlenih - 2. kvartal

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 30.09.2020.

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. 

pdf icon 16Bilans uspeha za period 01.01. - 31.12.2020. godine

pdf icon 16Odluka - Nadzorni odbor

pdf icon 16Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP „Dimničar” za 2020. godinu

 


 

2019. година:

pdf icon 16Izveštaj nezavisnog revizora za 2019. godinu

pdf icon 16Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP „Dimničar” za 2019. godinu

excel16Četvrti kvartal - obrasci

word16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.

excel16Treći kvartal - obrasci

word16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.09.2019.

pdf icon 16Bilans uspeha za period 01.01. - 30.06.2019. godine

pdf icon 16Bilans stanja na dan 30.06.2019. godine

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019.

pdf icon 16Bruto potraživanja - 2. kvartal

pdf icon 16Dinamika zaposlenih - 2. kvartal

pdf icon 16Gotovinski ekvivalenti i gotovina - 2. kvartal

pdf icon 16Izvaštaj o investicijama - 2. kvartal

pdf icon 16Kreditna zaduženost - 2. kvartal

pdf icon 16Kretanje cena - 2. kvartal

pdf icon 16Neto dobit - 2. kvartal

pdf icon 16Sredstva za posebne namene - 2. kvartal

pdf icon 16Subvencije i ostali prihodi iz budžeta - 2. kvartal

pdf icon 16Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 30.06.2019. godine

pdf icon 16Troškovi zaposlenih - 2. kvartal

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslaovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019.

word16Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu

pdf icon 16Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu - Hr

 


 

2018. година:

pdf icon 16Izveštaj nezavisnog revizora za 2018. godinu

excel16I kvartal

excel16II kvartal

excel16III kvartal

excel16IV kvartal

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 31.03.2018.

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 30.06.2018.

PDF16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 30.09.2018.

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.

PDF16Bilans uspeha na dan 30.09.2018.

pdf icon 16Bilans stanja na dan 30.09.2018.

word16Program poslovanja preduzeća za 2018. godinu

pdf icon 16Prva izmena programa poslovanja preduzeća za 2018. godinu

pdf icon 16Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanje JKP „Dimničar” Subotica za 2018. godinu

 


 

2017. година:

pdf icon 16Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 31.03.2017.

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.06.2017.

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.09.2017.

pdf icon 16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.

pdf icon 16Bilans stanja

pdf icon 16Bilans uspeha

word16Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanje JKP „Dimničar” Subotica za 2017. godinu

word16Prva izmena programa poslovanja JKP „Dimničar” za 2017. godinu

word16Program poslovanja preduzeća za 2017. godinu

word16Rešenje Skupštine grada o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Dimničar" Subotica za 2017.godinu

 


 

2016. година:

pdf icon 16Izveštaj nezavisnog revizora za 2016. godinu

word16Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanje JKP „Dimničar” Subotica za 2016. godinu

excel16I kvartal

word16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2016. do 31.03.2016.

excel16II kvartal

word16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2016. do 30.06.2016.

excel16III kvartal

word16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2016. do 30.09.2016.

excel16IV kvartal

word16Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.

pdf icon 16Program poslovanja preduzeća za 2016. godinu

 


 

2015. година:

pdf icon 16Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu

pdf icon 16Bilans stanja

pdf icon 16Bilans uspeha

pdf icon 16Statistički izveštaj

excel16I kvartal

excel16II kvartal

excel16III kvartal

excel16IV kvartal

pdf icon 16Program poslovanja preduzeća za 2015. godinu

 


 

2014. година:

pdf icon 16Bilans stanja

pdf icon 16Bilans uspeha

pdf icon 16Bilans uspeha I kvartal

pdf icon 16Statistički izveštaj

pdf icon 16Izveštaj revizije

 


 

2013. година:

pdf icon 16Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaj za 2013. godinu

pdf icon 16Bilans uspeha I kvartal

pdf icon 16Bilans uspeha II kvartal

 


 

   
   
© 2015. ЈКП "Димничар" - Суботица. Сва права задржана.