Linkovi  

subotica
Grad Subotica

Direkcija
Direkcija za izgradnju
Grada Subotice

Cistoca i zelenilo
Čistoća i zelenilo - Subotica

Vodovod
Vodovod i Kanalizacija

 

   

Objavljeno: 14. avgust 2017.


Iako je leto uveliko u toku, i mnogima je na umu kako da se rashlade i sakriju od vrućine, pravi domaćini razmišljaju o predstojećoj zimi i pripremaju ogrev ukoliko se greju na čvrsto gorivo. Međutim osim ogreva veoma bitan faktor za kvalitetno i bezbedno grejanje jesu čisti i ispravni dimnjaci.

Predrag Mastilovic- Ma koliko bili samouvereni i mislili da znamo sve, dimnjak uopšte nije toliko prost i jednostavan kakvim ga većina smatra, tako da je bolje njegov pregled prepustiti licu koje je obučeno za taj posao i iza kojeg stoje godine iskustva. On praktično jednim pogledom može da uoči neke mane i nedostatke, koje nekada mogu predstavljati granicu između kvalitetnog grejanja ili gušenja i izazivanja požara i gubitka imovine i života - naveo je direktor JKP „Dimničar” u Subotici, Predrag Mastilović.

On je dodao da je usluga čišćenja dimnjaka obavezna komunalna usluga koju mnogi ne uzimaju za ozbiljno i ne shvataju njen značaj, kako po pitanju energetske efikasnosi tako i po pitanju bezbednosti od požara.

Tokom godine dimničari JKP „Dimničar” održavaju grejnu infrastrukturu na teritoriji grada Subotice, ali i okolnih mesta kroz tri kruga čišćenja, koje realizuju na početku i na kraju grejne sezone, ali i u letnjem periodu kada ljudi ne lože i kada se najlakše uočavaju, ali i ispravljaju sve tehničke nepravilnosti i oštećenja koja se mogu javiti na dimnjaku.

Dimnicar- Teritorija grada Subotice obilazi se i čisti svakodnevno planski obilaskom domaćinstava, dok se čišćenje i kontrola u okolnim mestima radi po pozivu. Građani čišćenje mogu zakazati na telefon 024-553-072 ili u saradnji sa mesnim zajednicama koje kada sakupe određen broj zahteva zakažu dolazak dimničara kod njih - naveo je Mastilović.

Pored čišćenja dimnjaka, JKP „Dimničar” vrši usluge čišćenja kotlova, sistema za odvod para drugih produkata iz kuhinja, kuhinjske nape kao i sisteme za ventilaciju. Korisnici naših usluga su veliki industrijski subjekti, kao i najpoznatiji ugostiteljski objekti u okolini.

 

Objavljeno: 21. oktobar 2016.


Radnici JKP „Dimničar“ početkom septembra krenuli su u akciju čišćenja dimnjaka na teritoriji grada, kako bi korisnicima omogućili bezbednu grejnu sezonu. Na terenu je urađen najveći deo posla, međutim, postoje korisnici usluga koji nisu omogućili prilaz dimničarima, a kojima preti opasnost od nečistog odžaka.

Usluga čišćenja dimnjaka je obavezna komunalna usluga i naplaćuje se kroz objedinjeni račun zajedno sa uslugama odnošenja smeća i utroška vode. Tokom godine, dimničari održavaju grejnu infrastrukturu kroz tri kruga čišćenja, koje realizuju na početku i na kraju grejne sezone, ali i u periodu kada ljudi ne lože.

Predrag Mastilović, direktor „JKP Dimničar“: „Mogu reći da se sve odvija svojim tokom. Mi smo spremo dočekali grejnu sezonu, svi dimničari su na terenu,većina građana sarađuje i imaju razumevanje za naš posao i svoju bezbednost što je pohvalno. Međutim ima i nesavesnih građana koji ne shvataju ozbiljno ovaj posao pa se dešava da onemogućavaju pristup dimničaru, pa čak i puštaju pse na dimničare. Ti ljudi obavljaju dosta težak posao, kako fizički tako i psihički jer doživljavaju različite situacije u kontaktu sa ljudima. Želim da upozorim građane da posao čišćenja dimnjaka nije banalan posao, već složen jer dimničari pored čišćenja imaju sposobnost da uoče pukotine i nepravilnosti na dimnjaku čime odmah sugerišu vlasniku objekta da postoji problem koji može dovesti i do požara.“

Dimničari su u obavezi da očiste i prekontrolišu sve dimnjake, bez obzira na to da li su taj posao i sami građani obavili. Međutim, dešava se da građani odbijaju saradnju. Najčešća posledica odbijanja saradnje je izbijanje požara, ali i prijava od strane JKP „Dimničar“.

Predrag Mastilović, direktor „JKP Dimničar“: „Postoji procedura koju sprovodimo na način da građanina prijavimo protivpožarnoj policiji i gradskoj komunalnoj inspekciji. Oni izlaze na teren i konstatuju sve činjenice iz naše prijave nakon čega izriču novčanu kaznu.“

U JKP „Dimničar“ ističu da u skorije vreme ne planiraju povećanje cene usluga, koja u ovom trenutku na mesečnom nivou staje 135 dinara.

Izvor: TV Subotica

Objavljeno: 25. februar 2016.


Ljudi koji brinu o ispravnosti naših dimnjaka na raspolaganju su građanima za iznos koji plaćaju na zajedničkom računu i nisu potrebni nikakvi drugi dodatni troškovi. Javno komunalno preduzeće vodi računa o 28.000 ložišta na čvrsto gorivo i 9000 na gas. U toku je drugi krug obilaska domaćinstava ove zime.

JKP Dimnicar

Verovali ili ne, ali dnevna norma svakog dimničara zaposlenog u Javnom komunalnom preduzeću je da očisti 25 dimnjaka dnevno!  Onima koji su to radili kada je u pitanju njihov sopstveni odžak sigurno je mnogo lakše da procene koliki je to i kakav posao, pogotovo kada na biciklu ili peške, sa četkom na leđima i ostalim priručnim alatom treba u toku radnog vremena stići na više adresa.

„Da se sami vlasnici prihvate tog posla, ne bismo nikako preporučili, jer naši dimničari su stručni i kvalifikovani za njega, ali može se samo zamisliti kada treba obaviti čišćenje 25 dimnjaka u jednom danu. Ali, stiže se i građani treba nas da pozovu, jer su tu uslugu već svakako platili sa onih 135 dinara mesečno, koliko iznosi stavka za „Dimničar“ na računu objedinjene naplate za komunalne usluge. Svaki naš radnik ima svoj reon i svoju ulicu gde ga građani poznaju, a može samo da se desi, usled bolovanja ili iz nekog drugog razloga, da pošaljemo zamenu.  U svakom slučaju, naši odžačari imaju identifikacionu karticu na svojoj prepoznatljivoj uniformi i na odelu im piše „JKP „Dimničar Subotica“, tako da ne može biti zabune“, kaže Predrag Mastilović, direktor Javnog komunalnog preduzeća „Dimničar“ iz Subotice.

Da li je to jedini način da se prepoznaju lažni dimničari, koji se povremeno pojavljuju, a obilazili su domaćinstva i prošle jeseni na početku sezone loženja?

„Najvažnije je to da naši radnici ne barataju novcem, znači ne naplaćuju ništa na licu mesta, niti traže novac za svoje usluge jer, kao što sam rekao, one su već plaćene kroz mesečnu obavezu.  Dakle, ako se neko predstavi kao dimničar i traži da se plati, u pitanju je prevarant i treba odmah o tome obavestiti naše preduzeće“, kaže Mastilović.

Ono što je takođe važno jeste da je preduzeće otvorilo besplatnu korisničku liniju putem koje građani mogu da zakažu čišćenje dimnjaka i to na broj 0800- 024-022, radnim danima i u radno vreme. Takođe postoji i dežurni mobilni telefon 062- 7933-83, ukoliko se pojavi problem van radnog vremena i u večernjim satima, kada se građani mogu posavetovati sa stručnom osobom, a u slučaju hitnosti on će i izaći na teren.

Zima bez požara

Za „Dimničar“ prolazi još jedna mirna zima, bilo je nekoliko manjih problema kada se intervenisalo, ali i takvih slučajeva je manje nego ranijih godina. Opasnosti, međutim, vrebaju tamo gde im se najmanje nadamo, a naročito onda kada se misli da je sve u redu i da nije potrebno pustiti dimničara u kuću, da je ne bi „zaprljao“.

„Uvek apelujemo na građane da otvore vrata našim dimničarima i da im omoguće da prekontrolišu i očiste dimnjake. Pogotovo preti opasnost od toga da se dimnjak zapali, kada se u njemu nakupe katran i nečistoća i onda se brzo razvijaju veoma visoke temperature i vatra se lako prenese na grede i krovnu konstrukciju.  Ovo je razlog čak 30 odsto svih požara u grejnoj sezoni.  Naši radnici će stručno zapaliti dimnjak, kontrolisati sagorevanje u njemu i ostati prisutni do kraja, sve dok potpuno ne izgori, tako da je kontrolisano spaljivanje dimnjaka u interesu bezbednosti vlasnika kuća“, kaže Predrag Mastilović.

„Dimničar“ svoju delatnost obavlja i u prigradskim naseljima, gde se izlazi prilikom redovna tri obilaska u sezoni, ali i na poziv, ukoliko se građani jave svojoj mesnoj zajednici, koja zahtev pribeleži, a zatim kada se prikupi više zainteresovanih, obaveštava preduzeće, koje stanovnicima određuje dan kada će se odžačari pojaviti u selu i posetiti domaćinstva.

„Ovakav način rada sa mesnim zajednicama imamo uhodan već godinama i kada se prikupe pozivi šaljemo vozilo da se odradi čišćenje.  Mogu i građani pojedinačno da nas pozovu, mi ih stavljamo u evidenciju pa kada budemo u mogućnosti ili negde usput obavljamo neko posao onda svratimo do njih i očistimo im dimnjak“, kaže direktor Predrag Mastilović.

Šta dimničar treba da ima kod sebe da bi obavio svoj posao, da li u alat spadaju i lestve zbog kojih se nekada građani ljute i zameraju im kada ih traže od njih?

„Naravno da je teško nositi lestve jer radnici idu na teren biciklom ili peške, ali ako su potrebne, ako je u pitanju neka veća tehnička intervencija, onda je tu vozilo koje dolazi sa svom opremom.  Dimničari na terenu nose samo četku i priručni alat koji ide uz to“, kaže Mastilović.

Stabilno poslovanje i naplata

Ono što je važno za „Dimničar“ jeste da osim dimovoda na čvrsto gorivo brine i o gasnim dimnjacima, kojih je u Subotici oko devet hiljada.

„Imamo aparat za kontrolu ispravnosti gasnih dimnjaka i u dimovodnom kanalu merimo efikasnost sagorevanja, a ukoliko dobijeni parametri odstupaju od propisanih, o tome obaveštavamo „Suboticagas“ i onda njihova stručna služba ili sam serviser izlaze i ustanovljavaju u čemu je problem. Kod gasnih dimnjaka, to uglavnom može biti začepljenje a kada nema odvoda, ugljen monoksid se vraća u prostoriju i nastaje opasnost od gušenja.  I kod gasnih korisnika idu redovne kontrole, a dolazimo i na poziv, imamo specijalnu ekipu koja je kvalifikovana za rukovanje sa gasnim uređajima“, kaže Predrag Mastilović.

Upravo ova oblast pruža mogućnost „Dimničaru“ da posluje na tržišnim osnovama, o čemu se brine formirana komercijalna služba, a sarađuje se i sa drugim opštinama, na primer Bačkom Topolom, gde se u saradnji sa „Rot-gasom“ kontrolišu gasni uređaji za ceo grad. Kontrolu gasnih dimnjaka subotički odžačari rade i u Apatinu i Somboru, gde se obavljaju i čišćenja kotlova i druge usluge.

„Finansijska situacija se u poslednjih godinu dana kod nas dosta stabilizovala u odnosu na raniji period, pl,aćamo sve svoje obaveze, smanjujemo stare dugove i saradnja sa gradom je korektna, pogotovo sa „Čistoćom i zelenilom“ i „Vodovodom i kanalizacijom“ sa kojima smo u sistemu objedinjene naplate. Stepen naplate dostigao je oko 80 odsto prelaskom na slanje računa putem pošte i mogu da kažem da su građani dosta redovni u plaćanju.  Dužnicima šaljemo opomene, a za one kod kojih se dug nakupio pripremili smo tužbe. Takvih je malo i ne plaćaju duže vreme, jer lako je izračunati koliko ne treba plaćati da bi dug od 135 dinara mesečno narastao na nekoliko hiljada! Uveli smo elektronsku evidenciju korisnika, pa su moguće i greške, niko nije bez njih i ukoliko neko smatra da mu je pogrešno obračunato, najbolje je da dođe i da se to ovde utvrdi“, kaže Mastilović.

„Dimničar“ je od gradske uprave dobio dva polovna automobila „jugo“, sa kojima obilazi teren, a ove godine planira da kupi jedan pik-ap i uloži još neka manja sredstva u opremu za merenje i dijagnostiku. Za značajnija ulaganja u delatnosti, u kojoj i tehnologija stalno napreduje, za sada nema mogućnosti.

„Imamo 29 zaposlenih, od toga su 14 dimničari koji obavljaju posao na terenu. Ostalo su stručni ljudi, knjigovodstvo smo eliminisali, agencija nam radi knjigovodstvene usluge, takođe nemamo ni pravnika pa plaćamo pravne usluge po potrebi. U obavezi ćemo biti kao i sva javna preduzeća da smanjimo broj zaposlenih, ali da bi mogli da obavljamo svoju delatnost mi imamo potrebu da zaposlimo bar još dva dimničara i jednog servisera“, kaže direktor Javnog komunalnog preduzeća „Dimničar“, Predrag Mastilović.

Izvor: Subotičke novine (M.Radojčin)

 

   
© 2015 JKP "Dimničar" - Subotica. Sva prava zadržana.